Obchodné podmienky

Základné pravidlá

 • Objednávky zasielame štandardne iba na Slovensko. Pri zasielaní tovaru do iného štátu je nutné vopred dohodnúť individuálne prepravné podmienky.
 • Odoslané objednávky považujeme za záväzné.
 • Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom elektronického obchodu Pavlix Sportswear.
 • V prípade neprevzatia a nezaplatenia objednaného tovaru spotrebiteľom, je dodávateľ oprávnený požadovať po spotrebiteľovi úhradu poštovného a balného vo výške 20 €.
 • Po dokončení objednávky Vám bude na uvedenú e-mailovú adresu zaslané potvrdenie o prijatí objednávky a celkový súhrn objednaného tovaru.
 • Daňový doklad Vám doručíme spolu so zásielkou.

Záruka

 • Na tovar objednaný v elektronickom obchode Pavlix Sportswear poskytujeme záruku minimálne 2 roky za podmienok podľa platných zákonov.
 • Záruka vrátenia peňazí - viď Reklamačný poriadok.

Podmienky výmeny tovaru

 • Ak si budete želať, vymeníme Vám tovar za inú veľkosť alebo farbu.
 • Tovar musí byť celkom neporušený, v originálnom neporušenom obale, dobre zabalený, schopný ďalšieho predaja (vrátane informačných visačiek).
 • Zákazník hradí doručenie na našu adresu, tovar bude expedovaný v lehote uvedenej u vybraného druhu tovaru. Expedičný poplatok je 8,- € kuriér InTime
 • Formulár pre výmenu tovaru stáhnete zde. (priložte k vrácenému tovaru)

Záruka vrátenia peňazí

 • Ak okamžite po dodaní tovaru zistíte, že Vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte možnosť ho bez uvedenia dôvodu vrátiť a peniaze Vám budú obratom zaslané nazad.
 • Tovar musí byť celkom neporušený, v originálnom neporušenom obale, dobre zabalený, schopný ďalšieho predaja (vrátane informačných visačiek).
 • Zákazník musí odoslať zásielku do 14 dní od dodania tovaru.
 • Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia útržku z dobierkovej zloženky.
 • Vrátené budú iba peniaze za tovar, nie poštovné a balné. Tovar zasielajte iba bežnou balíkovou poštou, na dobierku nebude prijatý.
 • Formulár pre vrátení tovaru stáhnete zde. (priložte k vrácenému tovaru)

Dodacie lehoty

Ponuka nášho internetového obchodu zahŕňa viacero dodávateľov, ktorí majú rôzne dodacie lehoty. Z tohto dôvodu nie je možné určiť presnú dobu dodania tovaru. Našou snahou je vybaviť všetky objednávky čo najskôr k Vašej plnej spokojnosti. Obvyklá doba dodania je 14 - 30 dní. Dodacie lehoty (ak sú uvedené) u jednotlivých druhov tovaru sú "obvyklé", ak je tovar skladom u nás alebo u distribútora, ale nemôžu byť chápané ako presné či záväzné. V prípade nedostatku niektorej položky objednávky alebo určitej veľkosti, farby alebo typu tovaru Vás budeme ihneď informovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Ak nie je dohodnuté inak odosielame objednávky kompletné.

Doprava tovaru a spôsob platby

Objednaný tovar bude odoslaný na uvedenú adresu formou dobierky - tzn. že zaplatenie tovaru sa realizuje pri odovzdaní zásielky. Ceny dopravy zde.

Poznámka: Rýchlosť doručenia nepredstavuje dobu, za akú obdržíte zásielku od objednania. Viac v odseku dodacie lehoty. Balné neúčtujeme.Po odoslaní záväznej objednávky bude na Vami uvedenú e-mailovú adresu potvrdené prijatie tejto objednávky s číslom Vašej objednávky. Toto číslo uvádzajte pri prípadnom ďalšom kontakte. Objednaný tovar bude vyexpedovaný podľa lehôt uvedených u tovaru.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné dodať z dôvodov vypredania zásob alebo sa bude jednať o úzko špecifikovanú objednávku, môže byť dodacia lehota dlhšia, ako je uvádzaná, prípadne môže byť objednávka stornovaná. O tejto skutočnosti budete obratom informovaní telefonicky alebo e-mailom.

Ochrana údajov

Osobné údaje spracovávame v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR).
Podrobné informácie ozpracování osobných údajov nájdete v sakcii Ochrana osobných údajov.

Reklamačný poriadok

 • Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, po dodaní tovaru, ho skontrolovať a oznámiť predávajúcemu prípadne zistené chyby.
 • Zistené chyby oznámi kupujúci predávajúcemu buď e-mailom obchod@sportovni-obleceni.cz alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. Vo svojom oznámení musí kupujúci uviesť, aké chyby boli u zakúpeného tovaru zistené.
 • Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci predávajúcemu zaslal alebo predložil všetky listiny, ktoré mu boli odovzdané predávajúcim v rámci vybavenia objednávky reklamovaného tovaru, teda napríklad faktúru, záručný list a iné. Ďalej je nutné, aby kupujúci, v prípade, že predávajúcemu vracia chybný tovar, ho vrátil kompletný tak, ako ho prevzal od predávajúceho. Informácie o priebehu reklamácie sú zasielané formou e- mailových správ na adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú na faktúre reklamovaného tovaru (Príjemca). V prípade, že kupujúci požaduje zasielanie informácií na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.
 • V závislosti na druhu chýb a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 40/1964 Sb., Občiansky zákonník a zákonom č. 513/1991 Sb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, má kupujúci možnosť sa v prípade reklamácie domáhať najmä, aby chybný tovar bol opravený alebo vymenený za tovar nový alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
 • Predávajúci bez zbytočného odkladu po obdržaní reklamácie a reklamovaného tovaru reklamáciu vybaví alebo podá kupujúcemu správu o priebehu vybavovania jeho reklamácie.
 • Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania a neodbornej montáže produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka