Výhody registrácie

Prečo sa registrovať?

Pokiaľ sa zaregistrujete získate nasledujúce výhody:
  • po prihlásení už nemusíte vypĺňať Vašu adresu v objednávke, systém ju pozná a vyplní ju za Vás
  • registráciou získate možnosť dostať informačný newsletter so zľavovými poukazmi na desiatky %
  • registrovaným zákazníkom sa nákupy sčítajú, a tak dosiahnu na vernostné zľavy

Vernostné zľavy podľa výšky nákupov:

  • za uskutočnené nákupy nad  200,- €  získate zľavu 2 %
  • za uskutočnené nákupy nad  400,- €  získate zľavu 4 %
  • za uskutočnené nákupy nad  600,- €  získate zľavu 6 %
Vernostná zľava sa počíta podľa výšky nákupov Vami uskutočnených za predchádzajúcich 12 mesiacov odo dňa aktuálneho nákupu. (Príklad: ak nakupujute 1. januára 2012, zľava sa Vám počítá z Vami uskutočnených nákupov od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011). Zľava je automaticky uplatnená vo Vašej objednávke, pokiaľ bola dosiahnutá potrebná hodnota na dosiahnutie zľavy.


Vaše osobné dáta sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym subjektom, s výnimkou partnerov zaisťujúcich platobný styk, prípadne dopravu, napr. banky, Česká pošta, to však vždy iba v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb.
Nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme Vaše dáta žiadnej tretej strane. Vážime si Vašu dôveru a chránime Vaše súkromné dáta pred zneužitím.