Canard® Profi Series i Canard® Light Series sú určené pre celoročné použitie ako prvá funkčná vrstva. Voľbu medzi profi a light sériou určuje subjektívny pocit vnímania druhu pleteniny, jej gramáže a v neposlednom rade na týchto faktoroch závislého cenového rozdielu obidvoch radov. Obidva rady sú určené pre celoročné použiie, a to pre outdoorovú aj halovú aktivitu. Nenechajte sa pomýliť dezinformáciami o vhodnosti použitia v závislosti na hrúbke či riedkosti úpletu. Stále platí pravidlo: "Čím viac vlákna a celistvejší povrch, tým lepšia vodivosť potu od povrchu tela". Pri voľbe prvej vrstvy sa preto riaďte subjektívnym pocitom nakoľko je vám daný materiál príjemný. Budete ho na tele cítťt po celú dobu aktivity. A materiál od Canardu príjemný je!